Serwis NCBKF wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania personalizowanych sekcji Serwisu.

Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Rozumiem, akceptuję politykę Cookies serwisu NCBKF.

  • |
Zaloguj się / Zarejestruj się
e-Wydawnictwo NCBKF
ISSN 2391-4947

O nas

E-Wydawnictwo Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej jest internetową platformą, w ramach której publikowane są prace naukowe, popularnonaukowe, materiały szkoleniowe i informacyjne (w tym multimedialne) oraz prowadzona jest otwarta dyskusja na tematy związane z zagadnieniami mieszczącymi się w obszarze określonym dla funkcjonowania Projektu Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej. Działalność e-Wydawnictwa NCBKF jest realizacją Projektu Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej w zakresie Naukowego, Edukacyjnego oraz Monitorującego Obszar Vortalu.

Ideą e-Wydawnictwa NCBKF jest budowanie e-społeczności osób podejmujących działania w zakresie monitorowania kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, promocji aktywności fizycznej, treningu sportowego oraz kształtowania i prowadzenia samokontroli zdrowia.
Działalność e-Wydawnictwa NCBKF ma na celu w szczególności:

  • poszerzenie wiedzy poprzez upowszechnianie wyników badań dotyczących kondycji fizycznej (rozwoju i sprawności fizycznej), aktywności fizycznej, treningu sportowego oraz zdrowia dzieci i młodzieży, 
  • umożliwienie wymiany informacji, poglądów, doświadczeń związanych z edukacją fizyczną i zdrowiem, prezentacja dobrych praktyk pedagogicznych (publikacje i materiały i multimedialne); 
  • mobilizację nauczycieli, instruktorów i trenerów do działalności badawczej i publikacyjnej oraz integrację w ramach projektu NCBKF różnych środowisk podejmujących działania w zakresie edukacji fizycznej i zdrowia
  • wsparcie procesu rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli, instruktorów, trenerów (dokumentacja działalności, certyfikaty)

Internetową platformę e-Wydawnictwa NCBKF tworzą następujące elementy umożliwiające publikację materiałów naukowych i szkoleniowych, wymianę informacji oraz prowadzenie dyskusji:
Biblioteka – Publikacja prac naukowych, popularno-naukowych, publicystycznych oraz materiałów szkoleniowych;
Tablica Informacyjna – Publikacja informacji o imprezach i działaniach podejmowanych w zakresie edukacji fizycznej: konferencje, warsztaty, spotkania, szkolenia, zawody sportowe, rajdy etc.;
Forum – Otwarta dyskusja na tematy związane z zagadnieniami realizowanymi w ramach Projektu NCBKF.

Adresatami e-Wydawnictwa są reprezentanci różnych środowisk działający w obszarze edukacji fizycznej i zdrowia w tym nauczyciele szkolni i akademiccy, instruktorzy rekreacji ruchowej i trenerzy, lekarze a także uczniowie i ich rodzice. Z e-Wydawnictwem NCBKF stale współpracuje zespół redaktorów, ekspertów w danej dziedzinie, czuwając nad jakością publikacji oraz atrakcyjnością i aktualnością podejmowanych zagadnień.